สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติ หลักสูตร การพัฒนาครู จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 หลักสูตร

วันที่ประกาศข่าว : 2018-04-04 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

**กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะ**