หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลใหม่ เปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้งาน

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-04 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลใหม่ เปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้งาน สามารถเข้าใช้ผ่าน Link : http://www.tinyurl.com/ebookdemo1805 

ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Business , Environment , Histoy , Infomation and Publishing , Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chaper

แหล่งข้อมูล (URL):

ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)

Link : http://www.tinyurl.com/ebookdemo1805