ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 4”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-18 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 4” วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :                               

งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th