ขอเชิญชวน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-13 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ขอเชิญชวน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ **และชำระเงินค่าลงทะเบียน 499 บาท/คน** โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไร่ยา เลขบัญชี 178-1489579 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดโดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น **ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน**

2. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.arit.rbru.ac.th ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนวันอบรมและงดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ หน้างาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ใบสมัคร
  2. กำหนดการ