หอสมุดกลาง จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน แจกรางวัล สำหรับผู้ที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดกลางมากที่สุด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-28 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

หอสมุดกลาง โครงการส่งเสริมการอ่าน แจกรางวัล สำหรับผู้ที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดกลางมากที่สุด **ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 สิงหาคม 2561**