ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-07-11 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom” วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 35411 วิทยากรโดย Google Certified Trainer คุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ และ คุณอังกูร จังกาจิตต์

กำหนดการ : http://goo.gl/E8FDZy
บุคคลภายนอก สมัครที่ : http://goo.gl/dgDtpN
บุคลากรภายใน มรภ.รำไพพรรณี สมัครที่ : http://goo.gl/N5xkcs
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ :
 http://goo.gl/dDvHqm

*
รับผู้เข้าอบรม บุคลากร ภายใน 30 ท่าน (ไม่เสียค่าสมัคร)
**
รับผู้เข้าอบรม บุคลากร ภายนอก 20 ท่าน (ค่าสมัคร 399 บาท)

***
ปิดรับสมัครวันที่ 18 กรกฎาคม
2561

[
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม]
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 039319111 ต่อ 10902
โทรสาร
039471065 Email : arc@rbru.ac.th