หอสมุดกลางแจ้งสถานะรายการหนังสือที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อตามการแนะนำ

วันที่ประกาศข่าว : 2018-07-11 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

แจ้งสถานะรายการหนังสือที่แนะนำให้หอสมุดกลางดำเนินการสั่งซื้อ
สามารถเข้าดูได้ที่ลิงค์นี้ 
http://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixAAqAwDoO1SVifFM8RFb7abZtPiqKcZYylbo90qkEE/edit?usp=sharing