อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออนไลน์ “การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อบูรณาการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา”

วันที่ประกาศข่าว : 2021-07-22 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ‹ กลับไป

 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 หลักสูตรออนไลน์ “การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อบูรณาการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา”

 วันที่ 8 สิงหาคม 2564  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลงทะเบียน   https://forms.gle/vmTnmPxj1kRxKxDw6
ตรวจสอบรายชื่อ   https://bit.ly/377xqpD
กำหนดการ   https://bit.ly/3lfmLkC
ห้องอบรมออนไลน์ https://meet.google.com/nwt-ofar-fvf

** อบรมครบจำนวนชั่วโมงเพื่อรับวุฒิบัตร ** 
สมัครได้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน (50 ที่นั่ง)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 0 3931 9111 ต่อ 10902  
 arc@rbru.ac.th