แนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาการใช้งานระบบ edoc เบื้องตนด้วยตนเอง

เนื่องจากมีการอัพเดทระบบ e-document เวอร์ชั่นใหม่ หากเครื่องใครติดปัญหาแบบนี้ ให้ลองทำตามในคลิป
หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาติดต่อ คุณอาริษา ศรีเจริญ (พีช) 10902