:: ภาพกิจกรรม ::

ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี


(24 มิ.ย. 64) คณะดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นำโดย อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เข้าพบ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งติดตามผลการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับการบริการชุมชนท่าช้าง

ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ