สอบถามปัญหาแก้ใช้งานระบบ ได้ที่ :

    งานสารสนเทศ : โทร.
    งานระบบเครือข่าย : โทร.
    งานบริการและซ่อมบำรุง : โทร.