สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

THE OFFICE OF ACADEMIC RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGY


เป็นศูนย์กลางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น มุ่งบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา นักวิชาการ และชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย☰ ระบบสารสนเทศ


🗓 กิจกรรม/ฝึกอบรม


รายละเอียด การฝึกอบรม »Best Viewed In

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10900
แฟกซ์ : 039-471065จำนวนผู้เข้าชมเว็มไซต์
AmazingCounters.com
06-06-2023