ประกาศ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาการให้บริการนอกเวลาราชการ เนื่องจากนักศึกษาสอบปลายภาค 2/2560

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-01 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาการให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30-19.30 น. **ยกเว้น วันเสาร์-วันอาทิตย์** เนื่องจากนักศึกษาสอบปลายภาค 2/2560

สอบถามเพิ่มเติม :  หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 10959