ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม "การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ"

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-10 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ขอเชิญชวน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม "การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ" วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

             1.1 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th **ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :     งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902, 10980 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th