หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO eBooks) ใหม่ จำนวน 22 รายการ

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-15 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO eBooks) ใหม่ จำนวน 22 รายการ เปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ใช้งานบนฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง http://opac01.rbru.ac.th/ หรือเข้าใช้ผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ของ EBSCO http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns016751&groupid=main&profile=eds