ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่า (Digital Storytelling) “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionistm” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-19 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่า (Digital Storytelling) “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionistm ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ http://www.princess-it-foundation.org/pbl **(ไม่รับผลงานที่เป็นกระดาษ)**

**ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561**

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ โทรศัพท์ 0818757475 e-mail : jenjob.s@rbru.ac.th

- นายนพเดช อยู่พร้อม โทรศัพท์ 0843523024 e-mail : noppadech.y@rbru.ac.th