ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-25 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561” วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 กิจกรรม “เล่น แลก ลอง Library on Tour”

**รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ท่าน** ครูและนักเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ****โรงเรียนละไม่เกิน 7 ท่าน****

ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

             1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@mail.rbru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลัง

             2. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.arit.rbru.ac.th/  ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

             3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนวันอบรมและงดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ หน้างาน

หมายเหตุ 1. ไม่เก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรม “การซ่อมหนังสือและการทำ Diary ฉบับแฮนด์เมค”

**รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน**

ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และชำระเงินค่าลงทะเบียน 200 บาท/คน โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไร่ยาเลขบัญชี 178-1489579 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th **ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดโดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น**   ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

2. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.arit.rbru.ac.th/  ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนวันอบรมและงดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ หน้างาน

หมายเหตุ 1. เก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท** (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม)

เอกสารดาวน์โหลด

  1. กำหนดการ
  2. ใบสมัคร