อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออนไลน์ “การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาการคำนวณทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ด้วยบอร์ด KidBright”

วันที่ประกาศข่าว : 2021-07-14 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ‹ กลับไป

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


หลักสูตรออนไลน์ “การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาการคำนวณทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ด้วยบอร์ด KidBright”
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลงทะเบียน   https://forms.gle/aUhdPhf6Ui31WnMP8
ตรวจสอบรายชื่อ   https://bit.ly/3rny2AB
กำหนดการ   https://bit.ly/3rn1HKj
ห้องอบรมออนไลน์ https://meet.google.com/iro-poag-bgm
** อบรมครบจำนวนชั่วโมงเพื่อรับวุฒิบัตร ** 
สมัครได้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
️ 0 3931 9111 ต่อ 10902  
 arc@rbru.ac.th