อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาและส่งเสริมการขายออนไลน์"

วันที่ประกาศข่าว : 2021-07-15 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ‹ กลับไป

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการขายออนไลน์ กิจกรรมอบรมเพื่อการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health care/ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ลงทะเบียน   https://forms.gle/uQjEYYdV4r1uB7Bi8
ตรวจสอบรายชื่อ    https://bit.ly/2ULYlnZ
กำหนดการ  https://bit.ly/3B5wsry
สมัครได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน (25 ที่นั่ง)